----------------------------------------------------------------------------------

Digital pattern for sale on Ravelry - Not Tonight, Josephine

----------------------------------------------------------------------------------

Bandana kit
$51.00

Josephine kit
$51.00

Madame Ruby kit
$51.00

NTJ - Tyrian Purple kit
$51.00

NTJ - Lavender kit
$51.00

NTJ - Toy Soldier kit
$51.00

NTJ - Sherbet kit
$51.00

NTJ - Grapefruit
$51.00

Whiplash kit
$51.00

NTJ - Castle Rock kit
$51.00

Air kit
$51.00